Добавяне на продукти и категории на продуктите – Урок 1

Секцията “Каталог” е достъпна след като се кликне върху таба със съответното име. Това е мястото, къде управлявате всички свои продукти, намиращи се в магазина ви за електронна търговия PrestaShop.

Първата страница под таба “Каталог” изглежда по следния начин:

В секцията “Категории”, вие може да създавате различни класификации на продукта, използвайки функцията “Добавяне на нова подкатегория”. Така подреждате вашите артикули, и това помага на вашите клиенти да намерят по-лесно това, което търсят. Всички категории представляват подкатегории на заглавната страница.

Създаване на категория

За да създадете категория, попълнете този формуляр.

Първо, трябва да дадете име на всяка категория, след което да определите, дали тя ще бъде “показвана”, или с други думи, дали ще бъде достъпна за вашите клиенти или не. Например, вие може да искате да отложите малко показването на нова категория на вашите клиенти, защото все още не сте я завършили изцяло. Ако създавате подкатегория, принадлежаща към категория, която не се намира на заглавната страница, трябва да изберете категорията под която тя ще се появява в падащата меню “Сродни категории”. Кликнете върху “Browse”, за да заредите изображението от вашия компютър, което ще ви служи за илюстриране на вашата категория.

Полета за оптимизация пред търсачките

Тази информация ще ви помогне да оптимизирате видимостта на вашия каталог за търсачките.

  • Мета заглавие Заглавието, което ще се появява в търсачките, когато е направено запитване от клиент.
  • Мета описание Презентация на вашия файл, само с няколко изречения, която има за цел да грабне интереса на клиента. Тя ще се появява в резултатите при търсене.
  • Мета ключови думи Ключови думи, които трябва да бъдат определени, за да може вашия сайт да бъде предпочитан от търсачките. Може да въведете няколко от тях, разделени със запетаи, също както и изрази, които трябва да бъдат посочени в кавички.
  • “Благоприятни URL” Позволява ви да напишете адресите на вашите категории, така както вие искате.
    Например, вместо да имате адрес като http://www.myshop.prestashop.com/category.php?id_category=3, вие може да имате http://www.myshop.prestashop.com/123-name-of-the-category. В този случай, всичко, което трябва да направите е да посочите в полето маркирано като “Благоприятно URL”, думите, които вие искате да виждате да се появяват, вместо “името-на-категорията”, разделено с тирета.
  • Достъп до групите Ограничава достъпа до избрани категории и продукти от определени купувачи. За да видят тези категории, купувачите трябва да принадлежат към групата на потребителите. Проверете функциите не групата в таба “Клиенти”, за да получите повече информация.

След като вече веднъж сте приключили със създаването на категориите, може да ги съхраните като останете на същата страница и кликнете върху бутона “Save” (запази), или да съхраните и да се върнете обратно към предишната категория като кликнете върху бутона “Save and Back to Parent Category” (запази и се върти към предходната категория).
Забележка: Всяко едно от полетата има флагче, разположено в дясно, което сочи, че то може да бъде конфигурирано на няколко езика. За повече информация, касаеща тази характеристика, моля погледнете характеристиката за управление на езика, намираща се в таб “Tools” (инструменти)

Управление и добавяне на продукти в каталога

В дъното на страницата на каталога, под “Products in this category” (продукти в тази категория), вие може да управлявате продуктите във вашия магазин. Когато вече сте създали една категория, вие имате възможност да добавите продукти, като кликнете върху “Add a new product” (добавете нов продукт). Ще се появи прозорец с няколко таба.

Ние започваме с първия таб в този прозорец, който ви дава възможност да попълните основната информация за вашите продукти.