PrestaShop 1.7 Hooks

Hooks only in 1.7 

Списък с куките(hooks) и файловете с техните дефиниции в Prestashop 1.7