Как се отделя child theme в Prestashop 1.7.8?

Отделянето на child theme в Prestashop 1.7.8 е добра практика, която ви позволява да използвате съществуващ шаблон като основа и да правите промени, без да нарушавате оригиналния код. В следващите редове ще обясним как да създадете child theme за Prestashop 1.7.8.

Разделянето на child theme в Prestashop 1.7.8 може да бъде извършено по следния начин:

  • Създаване на папка за новия child theme:

По подразбиране, директорията на темите на Prestashop 1.7.8 се намира в папката “themes”, която трябва да се намира в основната директория на магазина. В тази директория трябва да създадете нова папка, която да служи като папка за вашия child theme. Например, ако искате да наречете темата си “mytheme”, трябва да създадете папката “mytheme” в директорията “themes”.

  • Създаване на файла на child theme:

След като сте създали папката на child theme, трябва да създадете файла “theme.yml”, който ще определи информацията за темата във вашата директория на темите. За да създадете файла “theme.yml”, трябва да създадете нов текстов файл в папката на child theme и да го наименувате “theme.yml”. В този файл трябва да въведете основната информация за темата като име, версия, автор, описание и други.

Примерно съдържание на “theme.yml”:

name: My Theme
version: 1.0.0
author: John Smith
parent: classic

В горният пример “parent” определя родителския шаблон на темата. В този случай е “classic”, който е вграден шаблон на Prestashop 1.7.8.

  • Използване на родителския шаблон:

Child theme използва родителския шаблон като основа и позволява да се правят промени само в специфичните за child theme файлове. За да използвате родителския темплейт, трябва да посочите тази информация във файла “theme.yml”. В примера по-горе, “classic” е посочен като родителски шаблон на темата.

  • Копиране на нужните файлове:

След като сте създали папката на child theme и файла “theme.yml”, трябва да копирате всички файлове от родителския шаблон, които искате да промените, в папката на child theme.

В тази директория трябва да копирате всички файлове от родителския шаблон, които искате да промените, в папката на child theme. В тази директория се намират всички темплейти на Prestashop 1.7.8. За да копирате нужните файлове, следва да проследите следните стъпки:

  • Отворете директорията на родителския шаблон на Prestashop 1.7.8. Тази директория се намира в папката “themes”, която се намира в основната директория на магазина.
  • Изберете всички файлове, които искате да промените, и ги копирайте в папката на child theme, която създадохте по-рано.
  • Променете съдържанието на копираните файлове в папката на child theme според нуждите си. Всички промени, които направите във файла, ще заменят съответните части от родителския темплейт.
  • Активирайте child theme в административния панел на магазина като изберете “Теми и лого” от менюто “Настройки”. Там ще видите списък с наличните теми. Изберете новия си child theme и го активирайте.

След като сте активирали child theme, може да започнете да правите промени във файловете, които сте копирали в директорията на child theme. Всички промени, които направите, ще бъдат приложени върху дизайна на магазина. Използването на child theme е удобен начин да направите промени в дизайна на магазина, без да се налага да редактирате родителския темплейт и така да се защити кода срещу бъдещи ъпдейти.